V letních měsících je plynový kotel vypnutý (není nutný dohřev) a energije samozřejmě směřuje pro ohřev bazénu. Výrazně se nám prodloužila koupací sezona od brzkého jara až do pozdního podzimu.

V letních měsících je plynový kotel vypnutý (není nutný dohřev) a energije samozřejmě směřuje pro ohřev bazénu. Výrazně se nám prodloužila koupací sezona od brzkého jara až do pozdního podzimu.